Anlægget er en gave fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal